maanantaina, lokakuuta 16, 2006

Kepu pettää aina

Vuotos-hanketta on haudattu jo 40 vuotta. Aina se otetaan uudelleen esiin (kun välillä on tungettu kymmeniä miljoonia elvyttämiseen ja sitten taas kymmeniä miljoonia uusiin suunnitelmiin). Kymmenen vuoden välein kulloinenkin hallitus on päättänyt, että Vuotoksen rakentamisesta luovutaan lopullisesti. Viimeisimmän hankkeen hautauksen hoiti Korkein Hallinto-oikeus. Nyt on keskusta hilpeästi kaivamassa ruumista taas ylös.

Nykylaki estää Vuotoksen kaltaisen tekoaltaan rakentamisen liiallisten ympäristöhaittojen vuoksi. Lakiin on haluttu lisätä poikkeuspykälä eli ns. Vuotos-pykälä, joka mahdollistaisi uuden vesivoiman rakentamisen ympäristöhaitoista huolimatta. (YLE)


Keskustan mielestä "yhteiskunnallisesti merkittävät hankkeet" (tai ne, joita kulloinenkin hallitus sellaisiksi katsoo) voivat ajaa KHO:n päätösten yli. Tämä se lisää kansassa lakeihin uskomista ja turvalllisuuden tunnetta.

Samanaikaisesti pääministeri Vanhanen pitää ministereiltä kyselemistä loukkaavana ja kieltää ministereitä, jotka kai sentään ovat aikuisia ihmisiä ja osaavat puhua omasta puolestaan, vastaamasta median kysymyksiin TV-luvistaan.

- Pidän loukkaavana, että ministereitä epäillään, että emme olisi lainkuuliaisia, Vanhanen puolusti jyrkkää linjaansa Ylen radiouutisten pääministerin haastattelutunnilla. (Ilta-Sanomat)

Niinpä niin.


1 Comments:

Blogger Erastotenes Aleksandrialainen said...

Ympäristöväen asenne: "Vuotoksesta on KHO:n päätös - asia loppuunkäsitelty", on hedelmätön. Kansanvallan kannalta on muistettava, että kansalla, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut Eduskunta, on korkein valtiovalta. KHO ainoastaan soveltaa olemassa olevaa lakia. Jos kansa katsoo - valtiopäivillä istuvien edustajiensa välityksellä - että Vuotos on rakennettava KHO:n päätöksestä huolimatta, on asiasta säädettävä erillislaki.

Mielestäni olisi kuitenkin kannattavinta säätää asia lailla, jossa todettaisiin:

Sen estämättä, mitä muualla lainsäädännössä säädetään vesistöjen rakentamisesta, voidaan tämän lain liitteenä olevaan karttaan merkitylle alueelle (Kemihaaran soiden alue) rakentaa vesivoimalaitos ja sitä palveleva tekoallas. Valtioneuvosto antaa asetuksella tarkemmat määräykset laitoksen rakentamisesta.

Tällaisella lailla estettäisiin vielä rakentamattomien vesistöjen tuhoaminen, mutta saataisiin sinänsä tarpeellinen lisäteho ulos Kemijoen jo rakennetuista voimaloista. Se, että tehdään poikkeusmenettely, jossa valtioneuvosto voi päättää, ettei lakia sovelleta tietyssä tapauksessa, on kansavallan kannalta vaarallinen tie.

9:35 ap.  

Lähetä kommentti

<< Home