perjantaina, huhtikuuta 22, 2005

Upseerikapina

Upseeriliitto on noussut kapinaan ja pannut hakukiellon ulkomaankomennuksiin. Liiton jäsenet eivät tästä lähtien suostu lähtemään ulkomaankomennuksille tai jatkamaan komennuksiaan. Hakukielto estää vähitellen Suomea osallistumasta rauhanturvaamistehtäviin.

Upseereiden mukaan puolustusministeriötä on yritetty kymmenen vuotta saada neuvottelemaan ulkomaantehtävien palvelussuhteen ehdoista. Tällä hetkellä työehdot ovat selvästi muita länsimaita heikommat. Upseerit ovatkin alkaneet hakeutua siviilikriisinhallintoon, jossa ehdot ovat paremmat eivätkä sopimukset muutu kesken kauden, kuten puolustusministeriön alaisissa toimissa.

Ministeriö määrää palkat, päivärahat ja sosiaali- ja vakutuusturvaehdot yksipuolisesti. Ministeriö katsoo, että kollektiivisopimus olisi sille hankala, koska tehtävät ovat niin erilaisia. Upseeriliiton mukaan muissa maissa on tapana, että molemmat osapuolet sopivat keskenään.

Asiasta haastateltu kapteeni evp. sanoo, että hänen aikanaan upseereilta oli kielletty kaikenlainen järjestötoiminta ja poliittisen mielipiteen omaaminen. Lakko olisi hänen mukaansa vienyt lakkoilijan linnaan. "Jo on aikoihin eletty", on vanhan armeijan kapun mielipide. Työmarkkinaehtoihin tottunut siviili puolestaan ihmettelee, miksi Upseeriliitto ei ole jo aikaisemmin heittänyt perinteitä hiiteen ja vaatinut samoja oikeuksia kuin siviilipuolella. Onhan varusmiehilläkin Varusmiesliitto.