lauantaina, tammikuuta 20, 2007

Lääkäreistä riittää juttua

Tällä kertaa vakuutusala ja lääkärit kiistelevät potilastiedoista. Potilaan puolella ei ole kumpikaan osapuoli.

Vakuutusala ja lääkärit kiistelevät parhaillaan työtapaturmaan tai liikenneonnettomuuteen joutuneen potilaan sairaustietojen välittämisestä.

Sekä työtapaturma- että liikennevahinkovakuutukset ovat lakisääteisiä. Työtapaturmien, ammattitautien ja liikennevahinkojen tarpeellisen sairaanhoidon kustannukset korvataan kokonaan. Vakuutusyhtiöillä on oikeus saada tiedot tapaturman aiheuttamista vammoista suoraan potilasta hoitavalta lääkäriltä. (HS)


Ongelmia on kaksi: vakuutusyhtiöt haluavat kopion potilaan koko tautihistoriasta.

Vakuutusyhtiöt haluaisivat, että lääkärikeskuksessa joku kopioisi kaikki potilaan sairauskertomuksen tiedot. (HS)

Pyydän kuvittelemaan, mitä seuraisi; olemme kuulleet tapauksista, joissa vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korvaamasta vaikkapa liikenneonnettomuuden aiheuttamaa niskavammaa, koska potilaalla on joskus todettu kuluma.

Toisaalta lääkärit eivät niinkään vastusta eettisistä, tietoturvaan liittyvistä syistä, vaan koska E-lausunnon kirjoittamisesta saa erillisen maksun, kopioinnista ei.

Lisäksi potilas voi huomata, että hänet passitetaan ihan vieraalle, vakuutusyhtiön leivissä olevalle lääkärille, jota hänen hoitonsa ei voisi vähempää kiinnostaa eikä myöskään tietojen käsittely tai salassapito; ainoastaan vakuutusyhtiön etu.

Kaksi vuotta sitten vakuutusyhtiöt saivat oikeuden määrittää, missä hoitopaikassa työtapaturma- tai liikennevahinkopotilaat hoidetaan. Vakuutusyhtiöt ovat kilpailuttaneet lääkäriasemia ja tehneet sopimuksia joidenkin yksityisten ketjujen sekä pienempien yksityisten lääkärikeskusten kanssa.

Työtapaturmapotilas voidaan siirtää yhden lääkärin hoidosta toisen hoitoon, koska jälkimmäisellä on sopimus vakuutusyhtiön kanssa. (HS)


Vuosikymmeniä ihmiset ovat epäilleet työpaikkalääkäriä, koska "kenen leipää syöt, sen lauluja laulat". Nyt asiat ovat vielä hullummin. Ainoa potilasta puolustava on tietosuojavaltuutettu.

Myös tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on puuttunut asiaan. Hänen mukaansa soppa on syntynyt, koska vakuutusalan lait, potilaslaki ja tietosuojalaki ovat asiassa epäselviä.

"Lääkärin pitää antaa lausunto vakuutusyhtiölle, mutta tietosuojan periaate on, että kukaan ei saa käsitellä tarpeettomia tietoja. Ei edes, jos potilas olisi suostunut siihen", Aarnio sanoo.

"Kysymys kuuluu, että jos ihminen joutuu tapaturmaan, pitääkö vakuutusyhtiön saada myös kymmenen vuotta vanhat keuhkoröntgenkuvat", hän lisää. (HS)


Kysykääpä asiaa kansanedustajaehdokkaaltanne!

3 Comments:

Anonymous helanes said...

Eivät tiedot sinänsä ole ongelma. Ongelma on siinä, miten tietoja käytetään.

5:22 ip.  
Anonymous Korpi Kuusi said...

Vakuutusyhtiöitä vai lääkäreitäkö "helanes" edustaa?

6:24 ip.  
Anonymous helanes said...

En kumpaakaan, kuusista nyt puhumattakaan, vaikka sanotaankin: sitä kuusta kuuleminen...

10:08 ip.  

Lähetä kommentti

<< Home